/…ništa drugo osim izvršiti pritisak na lokalnu samoupravu…

…ništa drugo osim izvršiti pritisak na lokalnu samoupravu…

Da li je Općina Murter-Kornati izdala uporabnu dozvolu za rad za ovu baznu stanicu!? Da li u prostorno planskoj dokumentaciji Murtera postoje kriteriji za postavljanje baznih stanica, koji su eventualno prekršeni?

Pojedine jedinice lokalne samouprave koriste svoje pravo, temeljem Zakona o lokalnoj /područnoj samoupravi i Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi i definiraju određene kriterije.

Primjerice, Trogir zabranjuje bazne stanice u gradskoj jezgri, Istarska županija zabranjuje na udaljenosti manjoj od 400m od škola i vrtića, Sinj 50 m od susjedne kuće, Zagreb zabranjuje u zonama niskogradnje (S), a u mješovitim (M) antenski stup mora biti 12 m iznad svih građevina u krugu 100m..

Operateri nažalost u praksi krše te kriterije, ali prvi je korak u sređivanju stanja definirati kriterije…

Ako Murter nije propisao kriterije, potrebno je upozoriti vlasti da to može i treba učiniti i uputite ih na prostorno plansku dokumentaciju gore navedenih lokalnih jedinica.

Prema čl.136 Zakona o gradnji, investitor za objekt za poslovnu djelatnost MORA imati uporabnu dozvolu, neovisno o tome da li je postavljen temeljem građevinske dozvole ili po Pravilniku o jednostavnim građevinama, temeljem Glavnog projekta .
U Pravilniku o jednostavnim građevinama, (pod koji spadaju i antenski stupovi s baznim stanicama), piše da se one NE MOGU projektirati i postavljati protivno prostorno planskoj dokumentaciji i da Glavni projekt mora sadržavati sve potvrde javno pravnih tijela. To uključuje i potvrdu nadležnog tijela da bazna stanica nije protivna prostorno planskoj dokumentaciji. (inserti spomenutih propisa u privitku).
Zato je važno utvrditi da li postoji uporabna dozvola za rad. Ako ne, operater radi nezakonito i vlasti bi trebale reagirati. Ako uporabna dozvola postoji, i ako nema u GUP-u nikakvih kriterija , nažalost ne možete učiniti ništa drugo osim izvršiti pritisak na lokalnu samoupravu da ide u izmjenu GUP-a i propiše kriterije (to je nedavno učinio Grad Nin i još neke lokalne jedinice u Zadarskoj županiji).

 

 

Izvor: http://bit.ly/bazna_MurterCentar

By |2018-12-29T07:27:25+00:00studeni 25th, 2018|Zagreb bez zračenja|