/Kronologija bespravnosti

Kronologija bespravnosti

Bazna stanica Hrvatskog Telekoma ID 1200984 Jarun Vukasova, Bernarda Vukasa 5.-15. Zagreb

 

U vrijeme godišnjih odmora, dana 25.7.2017. na krovu zgrade Bernarda Vukasa 5. – 15. postavljena je bazna stanica jednog teleoperatera.

 

Bazna stanica postavljena je na temelju prikupljenih cca 62% upitnih potpisa suvlasnika zgrade, jer među potpisima se nalaze i potpisi samo jednog suvlasnika kod dva vlasnika istog stana, potpis preminule osobe, potpis osobe koja duže godina ne živi u Hrvatskoj, potpis malodobne osobe,… Kada se u obzir uzmu ovi sumnjivi potpisi, tada je prikupljeno manje od 50% potpisa. Prema riječima pravne službe GSKG-a, predstavnik stanara (zaposlenika teleoperatera koji je postavio baznu stanicu) se raspitivao o dovoljnom broju potpisa za postavljanje bazne stanice. Izričito mu je kazano da je taj postotak kod poslova izvanredne uprave, koja se odnosi na ugovor koji se potpisuje na rok duži od godinu dana, potrebno 100% potpisa svih suvlasnika. Potpisi se prikupljaju na temelju kvadrature stana, pri čemu je predstavnik stanara prikupljao potpise samo kod stanara sa stanovima veće kvadrature. Mnogi stanari manjih stanova, niti stanova koji su direktno izloženi i ugroženi nisu ni znali za radnje oko postavljanja bazne stanice. Potpisi su se prema datumima na potpisnoj listi počeli skupljati 2.12.2016., dok je datum na obavijesti o mogućim radovima 6.2.2017.

 

O svojim radnjama predstavnik stanara je svakako trebao održati sastanak ili više njih, kako bi upoznao suvlasnike o planiranim radovima i detaljima ugovora s teleoperaterom, što nije niti jednom. Također je bitno napomenuti kako predstavnik stanara ne želi dati na uvid ugovor između teleoperatera i njega, a praktički i svih suvlasnika na uvid suvlasnicima, dok je isti ugovor dostupan podizvođačima radova.

 

Važno je napomenuti da je predstavnik stanara zgrade ujedno i zaposlenik teleoperatera u čijem vlasništvu je sporna bazna stanica.

 

Bazna stanica postavljena je mimo kriterija koji su definirani čl.23 GUP-a iz 2016., koji svakako ne dopuštaju postavljanje bazne stanice na ovoj zgradi.

 

Ogorčeni građani zabrinuti zbog postavljanja bazne stanice u ulici Bernarda Vukasa tražili su pomoć nadležnih gradskih i državnih institucija koje su svoju odgovornost prebacivale s jedne na drugu.

 

Pritužba je 26.7.2017. poslana Ministarstvu zdravstva koje je izdalo suglasnost za postavljanje 8.8.2017, a na temelju dostavljenog proračuna elektromagnetskog polja od strane druge pravne osobe. Do 23.10. 2017. teleoperater nije zatražio uporabnu dozvolu (Rješenje Ministarstva zdravstva) te nije dobio Rješenje za uporabu bazne stanice.

 

Prema gore navedenim datumima vidljivo je da je bazna stanica postavljena 25.7.2017., prije nego li je dobila suglasnost za postavljanje 8.8.2017.

 

27.7.2017 građani su poslali prvu pritužbu građevinskoj inspekciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, da bi se građevinski inspektor na spornom objektu pojavio tek 3.11.2017.

 

U razgovoru s građevinskim inspektorom, inspektor je spominjao uredbu Vlade o razvoju telekomunikacija, također je ponovio argumente operatera da se GUP-om nisu ni trebala definirati pravila za postavljanje antena. Identičan slučaj u Puli riješen brzom reakcijom gradske vlasti i građevinske inspekcije koja je u obzir uzela kriterije definirane Prostornim planom Istarske Županije te naložila operateru uklanjanje bazne stanice.

 

Pitanje je drži li se inspektor Đuriš pravila struke i svojih građevinskih kompetencija ili je više upućen u pravna pitanja!?

 

Napominjemo da su građani sudjelovali na sjednici Vijeća gradske četvrti Trešnjevka – jug 28.8.2017. i tražili da Vijeće uputi dopis koji je poslan 4.9.2017. gdje se traži očitovanje građevinske inspekcije Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.  13.11.2017 poslana je i požurnicate se još uvijek čeka odgovor nadležnog Ministarstva.

 

Pritužba je poslana i na adresu Pučkog pravobranitelja koji je 13.10.2017. uputio zahtjev za očitovanje građevinskoj inspekciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te je rok za očitovanje  bio 13.11.2017.  23.10.2017 upućena je prva požurnica, 17.1.2018. poslana je i druga požurnica od strane Pučkog pravobranitelja.  18.1.2018. uputili smo ponovni zahtjev Pučkom pravobranitelju, a s obzirom na izostanak odgovora nadležnog Ministarstva.

 

Pritužba građana upućena je više puta i Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gdje se ovaj ured ograđuje od svih aktivnosti koje bi spriječile postavljanje bazne stanice.

 

Pritužba je poslana i gradonačelniku od kojeg nismo dobili nikakav odgovor. Gradonačelnik je također o slučaju obaviješten i od strane zastupnika Gradske skupštine.

Svoje pritužbe uputili smo i Odboru za predstavke i pritužbe građana Skupštine grada Zagreba.

 

Pritužba je poslana Antikorupcijskom povjerenstvu Grada, a vezano prijenos sredstava GSKG na posebni račun kako se navodi u dopisu predstavnika stanara. Naknadno smo saznali kako bi sredstva teleoperater direktno cesijom uplaćivao izvođaču radova za obnovu krovišta. Sjednica povjerenstva trebala bi se održati 13.11.2017.

 

Shodno sumnjama u legalnost svih postupaka, pritužba je poslana i DORH-u.

 

Svoje pritužbe uputili smo i na HAKOM, Vlada RH, Ured predsjednice, Sabor, Europski parlament,…

 

U 2018. smo imali nekoliko pokušaja spajanja bazne stanice na naponsku mrežu i to:

– 22.3.2018

– 11.6.2018

– 13.6.2018

– 20.7.2018

– 4.10.2018
U jednom od posljednjih pokušaju teleoperater je doveo i bravara da provali bravu na jednom od ulaza zgrade kako bi izvođači radova mogli pristupiti krovištu. Nakon upozorenja koje su suvlasnici uputili bravaru da se radi o provali, čovjek je razumno reagirao i udaljio se. Kao i svaki puta pozvali smo policiju koja je napravila standardni zapisnik. Pri ovom pokušaju predstavnik teleoperatera je donio dokumentaciju koju je tražio od stanovitog policijskog inspektora koji je potvrdio da je sve pravno u redu. Što se tiče pravnih stvari mišljenja smo da je tu ipak netko drugi nadležan.
Nakon odlaska izvođača i predstavnika teleoperatera otišli smo u policijsku postaju potražiti gore navedenog inspektora, koji izgleda ne postoji.
U posljednjem pokušaju 4.10.2018. policijski službenik (značka broj 37819 ) je uvidom u projektnu dokumentaciju (kao pravi stručnjak) i u kontaktu sa svojim nadređenima odobrio nastavak radova i udaljio suvlasnike koji  su i ovaj puta pokušali zaustaviti izvođače u namjeri da spoje baznu stanicu na naponsku mrežu.

 

Bazna stanica je u funkciji od sredine prosinca 2018.

 

I dalje smo stava da je bazna stanica postavljena nelegalno te poduzimamo sve pravne korake kako bismo osporili rješenja, odluke i naravno ugovor koji je bez pristanka svih suvlasnika u njihovo ime potpisao predstanik suvlasnika koji je inače i zaposlenik teleoperatera koji je na silu postavio baznu stanicu.

21.11.2018. smo od „Gradskog ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet“ dobili odgovor kako bazna stanica nema uporabnu dozvolnu niti ju je teleoperater zatražio. Dakle bazna stanica je puštena u rad bez uporabne dozvole, bez potpisa svih suvlasnika, suprotno GUP-u grada Zagreba.

 

Od teleoperatera konstantno dobivamo nesuvisle ukalupljene odgovore u kojima nam nisu nikad odgovorili na ključna pitanja. Tek u svom zadnjem odgovoru, a u izostanku argumenta vezano za dovoljan broj potpisa suvlasnika, dakle 100% i neusklađenost s kriterijima iz GUP-a poslao odgovor u kojem napominje uredbu Vlade o razvoju telekomunikacija, što svakako ne može osporiti važeću uredbu GUP-a jer kako je vidljivo GUP se u drugim gradovima poštuje.

 

 

Od teleoperatera smo zahtijevali i još uvijek očekujemo odgovor na sva ova pitanja, ali i na pitanja:

„Zakon o zaštiti okoliša kaže u članku 9., stavak 6.:

Načelo predostrožnosti

Članak 9.

(6) Kada prijeti opasnost od stvarne i nepopravljive štete za zdravlje ljudi i okoliš, ne smije se odlagati poduzimanje nužnih zaštitnih mjera, pa ni u slučaju kada ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istražena.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_110_3226.html

 

Ustav RH – Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda

Članak 50.

Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti. Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

Članak 70.

Svatko ima pravo na zdrav život. Država osigurava uvjete za zdrav okoliš. Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=1841

 

 

 Inicijativa “Zagreb bez zračenja”

Više o ovoj baznoj stanici saznajte na:

http:/bit.ly/zg_vukasova

Kronologiju preuzmite s linka:
http://bit.ly/kronologija_vukasova

By |2019-01-24T13:42:24+00:00siječanj 24th, 2019|Prenosimo..|